Styret vil takke for godt oppmøte på ekstraordinært sameiemøte den 12 november

Dessverre viser det seg at flere hadde ikke mottatt BOB sin rehabiliterings rapport med innkallingen sendt med posten.
Som svar på dette bad styret om at dem det gjelder kontakter styret.
Send oss mail med navn og adresse til: styret@solsiden.info eller via privat messenger til Rita
Helst så snart som mulig slik at BOB på nytt kan samlet få sendt den ut til dem det gjelder.
Med vennlig hilsen
styret