Flere seksjonseiere i Sameiet Solsiden Terrasse (SST) ønsker mulighet for å installere varmepumpe i egen bolig.
Dette tolkes som en enkel luft/luft-varmepumpe per boenhet. Andre mulige løsninger som luft/vann-varmepumpe (evt. med tappevannsoppvarming), avtrekksvarmepumpe på ventilasjonsanlegg, eller felles varmepumpeanlegg for flere boenheter er ikke vurdert spesielt.

Eventuelle funksjonskrav til varmepumpe og gjennomføringer, samt grensesnitt mellom seksjonseier(e) og sameiet er mulig å definere felles for alle i sameiet.

Relevante regelverk:

  • Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK 10)
  •  Sameiet Solsiden Terrasse: Sameieavtalen, med veiledning
  • Eierseksjonsloven
  • Sameieloven

Hele rapporten, og konklusjonen, kan lastes ned her.