Til dem som ikke har mottatt BOB rapporten og innkallingen

Styret vil takke for godt oppmøte på ekstraordinært sameiemøte den 12 november

Dessverre viser det seg at flere hadde ikke mottatt BOB sin rehabiliterings rapport med innkallingen sendt med posten.
Som svar på dette bad styret om at dem det gjelder kontakter styret.
Send oss mail med navn og adresse til: styret@solsiden.info eller via privat messenger til Rita
Helst så snart som mulig slik at BOB på nytt kan samlet få sendt den ut til dem det gjelder.
Med vennlig hilsen
styret

EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE TIRSDAG 12 NOVEMBER 2019

EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE TIRSDAG 12 NOVEMBER 2019

Det er lagt ut innkalling til ekstra ordinært sameie møte sammen med informasjon om rehabiliteringsprosjektet i alles postkasser.

Vi minner om retten til å gi sine fullmakter.
Dette kan skrives på eget ark og gis til den eier dere vet stiller på møtet den 12 november.

Eks:
Fullmakt gis til:

Seksjonseier av nr:… navn:………………………..
Signert av seksjonseier i nr….. navn:…………………………

Styret håper på et godt oppmøte for å velge inn nye styre og vara medlemmer og for å få med seg BOB sin gjennomgang av planlagt prosjekt.

Vel møtt tirsdag 12 november kl 19:00 i fellesrommet.

Med vennlig hilsen

styret i SST

DUGNAD 2 NOVEMBER SAMMEN MED HUSEIERFORENINGEN

Innkalling til dugnad lørdag 2/11 kl 14 for SST og SHF

Oppgave: Klippe ned busker langs veien nedover langs husrekken til barnehagen. Dette vil vi gjøre før vinteren slik at bilene kommer godt utav veien og ikke lager farlige situasjoner for gående på fortauet når snøen kommer.

ALLE BILENE SOM STÅR DER MÅ VÆRE VEKKE!!!

Vi oppfordrer samtidig alle som kan, om å bruke garasje plassen sin hele året.

Håper så mange som mulig kan stille.

Ta med sag eller hagesaks om du har. Vi trenger også en bil med tilhenger til å kjøre greinene bort.

Kan noen hjelpe?

Ta kontakt med Marit i Huseierforeningen for å avtale det: 95726407

EKSTRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE 12 NOVEMBER 2019

Ekstra ordinært årsmøte 12.11 kl 19.00.

Da tre av sameiets styremedlemmer har trukket seg i sommer/høst av ulike årsaker er styret i sameiet pr i dag ikke beslutningsdyktig etter vedtektene og eierseksjonsloven.

Det må derfor velges tre nye styremedlemmer frem til ordinært årsmøte i juni 2020, samt to varamedlemmer slik at liknende situasjoner unngås.

Noen kandidater har meldt seg, men vi trenger flere og et optimalt styre med utfordringene sameiet står fremfor.

Dersom du kan tenke deg å gjøre en innsats vil det være fint om du melder ditt kandidatur til styret@solsiden.info eller post@terjekopperud.no.

Ønsker du å snakke med styrets leder om dette kan du ringe 911 99 832.

Etter det ekstraordinære årsmøte vil det bli avholdt et informasjonsmøte vedrørende planlagt rehabiliteringsprosjekt.

Nærmere innkalling med rapporter fra BOB vil bli sendt pr post til alle seksjonseiere.

 

Med vennlig hilsen

Terje Kopperud

Styrets leder

KJØRER DU BIL HAR DU ET STOR ANSVAR-OGSÅ I GARASJER

KJØRER DU BIL HAR DU ET STORT ANSVAR – OGSÅ I GARASJER

Det er foruroligende at det stadig meldes om eiere her som kjører svært fort inn i og inne i garasjene.
Uten tanke for de skader de kan volde hvem og hva som helst.
Det er tvilsomt om deres forsikring vil dekke skader eller verre som oppstår pga uvettig kjøring.
‘Gassen i bånn’ kjøring og konsekvenser burde være unødvendig å advare voksne mennesker om.
Barn alene eller med foreldre, står, går eller løper, alle som skal ut av eller inn i bil, dyr som enten er med 2-bente eller har tatt seg en tur inn i garasjer……mens ‘gassen i bånn’ førere kjører med ‘skylapper’ på….dette må det bli en slutt på.
Når skaden skjer er det for sent, bruk sunn fornuft, tenk trygghet, ansvar og husk at dere kommer frem også uten ‘gassen i bånn’.
Vennlig hilsen styret