KJÆRE ALLE HUNDE OG KATTE EIERE

Styret vil sterkt oppfordre alle eiere av dyr, som dere er glad i og vil gjøre deres beste for til at det også betyr å sørge for at hverken hund eller katt legger fra seg ‘visittkort’ der hvor vi mennesker ferdes.
Ta med hunde pose, plukk opp, og kast i bosset.
Med katter er det noe vanskeligere, men bruken av kattesand boks inne er meget god hjelp og bør brukes.
Sameiet er best tjent med at dyrene her blir sett positiv på, og det er opp til eiere å unngå ‘visittkort’ alle veier.
For dyret gjør hva eier tillater.
Vennlig hilsen styret

FELLESUTGIFTER ØKES MED VIRKNING FRA 1 OKTOBER 2019

Styret vedtok den 12 august at fellesutgiftene må økes, dette grunnet vedlikeholds og skadesaker og det er behov for å styrke sameiets økonomi.
Økningen er på 20%.
Skriv om dette legges også i postkassene i løpet av denne uken.

Med vennlig hilsen

SST styret

LADING AV ELBIL

Vi har fått beskjed om at det er flere som lader elbil via skjøteledning fra egen boenhet.

Dette skal IKKE forekomme grunnet fare for skade og varmgang.

Vi gjør oppmerksom på at all skade som forårsakes av denne type lading vil være den som eier bilen sitt fulle og hele ansvar.

Det er fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uttalt at ved å bruke skjøteledning oppstår det forhøyet brannfare i forbindelse med lading.

Styret vet at det er flere som har fått innvilget ladepunkt i garasje, men så fått nei når de skal montere.
Dette er fordi at strømnettet inn til sameiet er makset ut per dags dato med de elbilladerne som er montert. Det er gjennomført målinger av elektrikere og det er ikke kapasitet til flere ladepunkt.

I den forbindelse spurte vi tidligere om det er noen som har ladepunkt som ikke brukes og om det er noen som kan være villig til å bytte garasjeplass for en periode.

Det jobbes med å finne en løsning som gir alle som vil muligheten til å montere elbillader på sin garasjeplass.  Det å øke mengden strøm som kommer inn til sameiet er ikke mulig da BKK ikke har tilgjengelig mer strøm i trafostasjonene i området. Skulle vi ha fått mer strøm måtte sameiet dekket kostnad til nye trafostasjoner til flere millioner kroner.
Løsningen er et lastbalanseringssystem som lar oss utnytte den strømmen som er til overs i sameiet og fordele den ut på de elbilene som lader. Det er knyttet kostnader til et slikt system og derfor må innkjøp av en slik løsning sjekkes nøye slik at vi får den beste prisen.

Før et slikt system er på plass kan dessverre ikke flere få montere elbillader i garasjen, men vi oppfordrer alle som har ladepunkt og ikke bruker det/ har ledig kapasitet tar kontakt med oss i styret slik at vi kan dele på den strømmen vi har.

Dere når oss på styret@solsiden.info eller på facebooksiden vår Sameiet Solsiden Terrasse (Hvis du tar opp kamera på mobilen og holder QR-koden i bildet kommer du rett inn på siden vår)

– Styret SST