På torsdag eller fredag kommer det to containere, en til tun 1 og en til tun 2.

Utplasseringen av disse containerene er ment for at en vanlig husholdning skal kunne kvitte seg med «ting» som hoper seg opp i boder eller leilighetene. Det er ikke ment at man skal kaste store mengder avfall etter for eksempel oppussing av leilighetene. Slikt avfall må den enkelte sørge for at blir fjernet av dem selv eller av de som pusser opp.

Det må også benyttes gjennomsiktige plastsekker da det i 2019 ikke lenger er lov å levere inn svarte bossekker.

Man kaster heller ikke store ting som f.eks sofa, kommoder og andre ting som tar stor plass. Husk at alle skal få kaste litt hver.

Kastes det ting som ikke er tillat i containerene, risikerer sameiet å betale ekstra for dette.

Følgende skal IKKE kastes i containerne:

• Svarte avfallssekker, farlig avfall: f. eks. maling, løsemidler, lakk, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbestholdige materialer, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoff­rør, rengjøringsmidler,
• EE-avfall: Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. F eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy
• Impregnert treverk, gulvbelegg, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer
• Bildekk
• Eksplosiver
• Syre og annet farlig avfall (spesialavfall)

Mvh Styret