EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE TIRSDAG 12 NOVEMBER 2019

EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE TIRSDAG 12 NOVEMBER 2019 Det er lagt ut innkalling til ekstra ordinært sameie møte sammen med informasjon om rehabiliteringsprosjektet i alles postkasser. Vi minner om retten til å gi sine fullmakter. Dette kan skrives på eget ark og gis til den eier dere vet stiller på møtet den 12 november. Eks: Fullmakt gis […]

EKSTRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE 12 NOVEMBER 2019

Ekstra ordinært årsmøte 12.11 kl 19.00. Da tre av sameiets styremedlemmer har trukket seg i sommer/høst av ulike årsaker er styret i sameiet pr i dag ikke beslutningsdyktig etter vedtektene og eierseksjonsloven. Det må derfor velges tre nye styremedlemmer frem til ordinært årsmøte i juni 2020, samt to varamedlemmer slik at liknende situasjoner unngås. Noen […]

Styret har vedtatt å trekke seg

På styremøte i kveld, 22. august 2018, har styret i Sameiet Solsiden Terrasse enstemmig vedtatt å trekke seg og stille sine plasser til disposisjon fra og med ekstraordinært sameiemøte 19. september 2018. Innkalling til, og mer informasjon om, ekstraordinært sameiemøte kommer som en vanlig innkalling så fort det lar seg gjøre. Dette er en god […]

Innkalling til årsmøte

Alle skal nå ha fått innkalling til årsmøtet i postkassene sine. Her finner dere de samme dokumentene. Innkalling til sameiemøte for 2017 Utkast sameievedtekter 2 Sameiet Solsiden terasse Bilag 1 Tilbud styreleder Bilag 2 Styremedlemmer