Status Vedlikehold så langt i 2012

Rekke 2a skal nå være ferdigstilt På Rekke 2b er tømrer og Protan i full gang med kledning og tekking av taket ved Atrium. Det strekket fullføres før en går opp på neste nivå. Til slutt følger topptaket. Blikkenslager følger opp fortløpende. Flising mellom rekker er utført i øverste tun.

Status Vedlikehold Juni 2011

Det er nå inngått kontrakter med byggmester Jostein Garnes AS og Protan Tak As for arbeid på de siste 4 blokkene, slik det tidligere er beskrevet.   Totalkostnaden for arbeidet er avtalt til sum stor kr. 8.582.319,-   Dette gir følgende fordeling, og siste faktura vedr. rehabiliterings om blir sendt ut nå i juni med […]

Informasjonsskriv Vedlikeholdsprosjektet 2011

Det er nå hentet inn anbud på det resterende vedlikeholdet for 2011. Mottatt pristilbud kan justeres med små svingninger begge veier, men basert på tilbudet er de totale summene beregnet slik: A-leil. B-leil. C-leil. D-leil. E-leil. Totalsum 68.103,- 71.501.- 46.587,- 49.984,- 36.239.- Innbetalt 2009 13.116.- 13.770.- 8.972.- 9.627.- 6.239.- Innbetaling 2011 54.987.- 57.732.- 37.615.- 40.357.- […]

Fakura for Vedlikehold 2011

Det blir sendt ut faktura i henhold til vedtak på sameiemøte 24.11.2010 pr. månedsskiftet januar/februar 2011. Denne gjelder første del av årets rehabilitering – blokkene 3 a og 3 b (de øverste) Siden sameimøtet har vi vært i kontakt med ytterligere 6 entreprenører, ingen av dem har vært villig til å gi oss tilbud. Enten […]

Vedlikeholdsprosjektet går fremover!

Entreprenørene er nå snart ferdige med blokk 1a (den blå) og begynner da på blokk 1b (den røde). Vi er noe forsinket pga. været, men håper at en fin høst vil hjelpe oss å komme ajour. Vi starter nå opp arbeidet med å innhente anbud på de blokkene som skal tas i 2010, og vil […]