Status Vedlikehold så langt i 2012

Rekke 2a skal nå være ferdigstilt

På Rekke 2b er tømrer og Protan i full gang med kledning og tekking av taket ved Atrium. Det strekket fullføres før en går opp på neste nivå.

Til slutt følger topptaket. Blikkenslager følger opp fortløpende.

Flising mellom rekker er utført i øverste tun.

Status Vedlikehold Juni 2011

Det er nå inngått kontrakter med byggmester Jostein Garnes AS og Protan Tak As for arbeid på de siste 4 blokkene, slik det tidligere er beskrevet.

 

Totalkostnaden for arbeidet er avtalt til sum stor kr. 8.582.319,-

 

Dette gir følgende fordeling, og siste faktura vedr. rehabiliterings om blir sendt ut nå i juni med forfall 15.september 2011

 

A B C D E
Totalsum 66.677 70.004 45.612 48.938 34.740
Innb. 2009 13.116 13.770 8.972 9.627 6.239
Sum 2011 53.561 56.234 36.640 39.311 28.501
Bet.A-konto 28.725 30.159 19.650 21.083 15.285
F.f 15.9.11 24.836 26.075 16.990 18.228 13.216

Informasjonsskriv Vedlikeholdsprosjektet 2011

Det er nå hentet inn anbud på det resterende vedlikeholdet for 2011. Mottatt pristilbud kan justeres med små svingninger begge veier, men basert på tilbudet er de totale summene beregnet slik:

A-leil. B-leil. C-leil. D-leil. E-leil.
Totalsum 68.103,- 71.501.- 46.587,- 49.984,- 36.239.-
Innbetalt 2009 13.116.- 13.770.- 8.972.- 9.627.- 6.239.-
Innbetaling 2011 54.987.- 57.732.- 37.615.- 40.357.- 29.260.-
Forfall 28.02.11 28.725.- 30.159,- 19.650,- 21.083,- 15.285,-
Rest vår 2011 26.262,- 27.572.- 17.965,- 19.274,- 13.975,-

Disse tallene er ikke 100% endelige, men gir en god pekepinn på størrelsesorden på den siste innbetalingen som kommer våren 2011. Vedlikeholdsutvalget fortsetter arbeidet mot entreprenørene, og straks det endelige tilbudet foreligger vil det bli sendt ut informasjon om dette.

Dersom endelig pristilbud krever det, vil det komme en justering av innbetaling i forbindelse med siste faktura våren 2011.

Se ellers samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet.

Fakura for Vedlikehold 2011

Det blir sendt ut faktura i henhold til vedtak på sameiemøte 24.11.2010 pr. månedsskiftet januar/februar 2011.
Denne gjelder første del av årets rehabilitering – blokkene 3 a og 3 b (de øverste)

Siden sameimøtet har vi vært i kontakt med ytterligere 6 entreprenører, ingen av dem har vært villig til å gi oss tilbud. Enten på grunnlag av allerede stor arbeidsmengde eller at de ikke ønsker å gi tilbud som binder dem til fast pris.

Vi har derfor gått tilbake til Byggmester Jostein Garnes og Protan Tak og bedt dem om tilbud på alt resterende arbeid.
De var på befaring i uke 3 og vi venter svar i første halvdel av februar.

På bakgrunn av dette, bestreber vi oss på å kunne komme ut med endelig pris på rehabiliteringen ca. medio februar og i god tid før forfall 28.2.2011.

Vi lover ytterligere informasjon så snart den foreligger.

Se ellers samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet.

Med hilsen
Styret i Sameiet Solsiden Terrasse

Vedlikeholdsprosjektet går fremover!

Entreprenørene er nå snart ferdige med blokk 1a (den blå) og begynner da på blokk 1b (den røde). Vi er noe forsinket pga. været, men håper at en fin høst vil hjelpe oss å komme ajour.

Vi starter nå opp arbeidet med å innhente anbud på de blokkene som skal tas i 2010, og vil da gjerne ha tips fra sameierne. Kjenner du noen som du tror kan være interessert i å legge inn anbud på jobben? Har du gode erfaringer med eller referanser på noen håndverkere: tømrer, maler, taktekker, blikkenslager, murer?
Da vil vi gjerne få beskjed om navn på firma, gjerne også kontaktperson og tlf.nr, så kontakter vi dem.

Vedlikeholdskomiteen vil gjerne ha flere medlemmer. Vi er på jakt etter folk med kompetanse innenfor byggningsteknikk, innkjøp, prosjektering, juss o.l.
Men det absolutt viktigste er at du har lyst til å være med og gjøre en innsats til det beste for sameiet vårt, så kontakt oss!

Vennlig hilsen
Vedlikeholdskomiteen
Ove Algrøy, Vallalien 51
Kolbjørn Akervold, Vallalien 69