Lekkasje

Dersom en oppdager en vannlekkasje, er det viktig å få stoppet denne så raskt som mulig. Kontakt saneringsselskap og meld ifra om skaden til styret.

BOB og forsikringspartnerene har avtale med saneringsselskapet Recover for førstehjelp, sanering og gjenoppbygging.

Recover har døgnbemannet nødtelefon: 95029350/81555299.

Recover har vært involvert i tilsvarande saker i sameiet tidligere, og har kjennskap til sameiet. Seksjonseiere står fritt til å kontakte andre dersom det er ønskelig. Seksjonseier dekker kostnader forbundet med årsaksavklaring, og eventuelle egenandeler.

Det er verdt å merke seg at seksjonseier har selv ansvar for forsvarlig vedlikehold av egne seksjoner med tilhørende ytre rom (se Sameieavtalen §5, med tilhørende veiledning).