Innkalling til dugnad lørdag 2/11 kl 14 for SST og SHF

Oppgave: Klippe ned busker langs veien nedover langs husrekken til barnehagen. Dette vil vi gjøre før vinteren slik at bilene kommer godt utav veien og ikke lager farlige situasjoner for gående på fortauet når snøen kommer.

ALLE BILENE SOM STÅR DER MÅ VÆRE VEKKE!!!

Vi oppfordrer samtidig alle som kan, om å bruke garasje plassen sin hele året.

Håper så mange som mulig kan stille.

Ta med sag eller hagesaks om du har. Vi trenger også en bil med tilhenger til å kjøre greinene bort.

Kan noen hjelpe?

Ta kontakt med Marit i Huseierforeningen for å avtale det: 95726407