Dan Inge Steine orienterte på gårsdagens styremøte at han har valgt å trekke seg som styreleder med umiddelbar virkning. 

Styremedlem Erico Guereschi overtar som styreleder inntil videre.