Vi har fått beskjed om at det er flere som lader elbil via skjøteledning fra egen boenhet.

Dette skal IKKE forekomme grunnet fare for skade og varmgang.

Vi gjør oppmerksom på at all skade som forårsakes av denne type lading vil være den som eier bilen sitt fulle og hele ansvar.

Det er fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uttalt at ved å bruke skjøteledning oppstår det forhøyet brannfare i forbindelse med lading.

Styret vet at det er flere som har fått innvilget ladepunkt i garasje, men så fått nei når de skal montere.
Dette er fordi at strømnettet inn til sameiet er makset ut per dags dato med de elbilladerne som er montert. Det er gjennomført målinger av elektrikere og det er ikke kapasitet til flere ladepunkt.

I den forbindelse spurte vi tidligere om det er noen som har ladepunkt som ikke brukes og om det er noen som kan være villig til å bytte garasjeplass for en periode.

Det jobbes med å finne en løsning som gir alle som vil muligheten til å montere elbillader på sin garasjeplass.  Det å øke mengden strøm som kommer inn til sameiet er ikke mulig da BKK ikke har tilgjengelig mer strøm i trafostasjonene i området. Skulle vi ha fått mer strøm måtte sameiet dekket kostnad til nye trafostasjoner til flere millioner kroner.
Løsningen er et lastbalanseringssystem som lar oss utnytte den strømmen som er til overs i sameiet og fordele den ut på de elbilene som lader. Det er knyttet kostnader til et slikt system og derfor må innkjøp av en slik løsning sjekkes nøye slik at vi får den beste prisen.

Før et slikt system er på plass kan dessverre ikke flere få montere elbillader i garasjen, men vi oppfordrer alle som har ladepunkt og ikke bruker det/ har ledig kapasitet tar kontakt med oss i styret slik at vi kan dele på den strømmen vi har.

Dere når oss på styret@solsiden.info eller på facebooksiden vår Sameiet Solsiden Terrasse (Hvis du tar opp kamera på mobilen og holder QR-koden i bildet kommer du rett inn på siden vår)

– Styret SST