Styret kaller inn til ekstraordinært sameiemøte i fellesrommet 28. november kl 19.

Innkalling og saksliste er distribuert i alle postkasser. Vel møtt!

Møtepapirer: