Sameiemøte 15. April 2015.

Styret har kalt inn til sameiemøte i fellesrommet Mandag 15 April  kl 18:00.

Innkalling og saksliste blir utlevert til alle postkasser senest 8 dager før møtet.

Hvis det er noen saker du/dere ønsker å ta opp må dette sendes inn til epost styret@solsiden.info innen 11. Mars 2015.

Vel møtt!

Ordinært Sameiemøte 8 april

Det kalles inn til ordinært Sameiemøte 8 april.

Sted: Fellesrommet

Tid: kl 19.00

Frist for innsendelse av saker er 25 mars. Sendes til styret@solsiden.info.

Innkalling kommer i postkassene senest 1 april.

Sameiemøte 20. november

Det blir ekstraordinært sameiemøte for Sameiet Solsiden Terrasse den 20. november kl 19.00.

Sted: Fellesrommet.

Frist for innsendelse av saker: 6. november.

Vel møtt!